IHP Expert GmbH ги нуди услужните дејности советување и преводи                                                       Импресум  |   ОУП  |   Контакт
                 
Импресум |  ОУР |  Контакт  |  Раб.места | Заштита на податоци
Почетна -> Преведување-> Преведување

Преведување

Беспрекорната и непречена комуникација е клучот за успехот. Затоа, при преведувањето ја опфаќаме секоја суптилна нијанса во вашите текстови, го разгледуваме и анализираме значењето на секој фрагмент во реченицата и иаработуваме високо квалитетен текст. Според тоа, најразличните документи нема да бидат самио преведени туку и ќе бидат подесени на саканиот јазик.

Übersetzungen aller ArtОд таа причина ние употребуваме само машински помагала за преводи. Само искусни преведувачи мојат да ја гарантираат потполноста и правилноста на вашите текстови во процесот на преведување. Од причина што нам коректниот однос кон нашите клиенти ни е многу важен, ние агираме секогаш во ваш интерес.

Исто така, ние ви стоиме на располагање како компетентен Backoffice за нашите јазици на располагање.

 

Нашите стручни полиња се:

 • Индустрија, техника и технологија
 • Медиуми, маркетинг, ПР
 • Воспитна дејност и образование
 • Социјални науки
 • Култура, уметност и архитектуеа
 • Медицина и фармација
 • Политика и право
 • Спорт, слободни активности и туризам
 • Документи
 • Економија и трговија
 • Осигурувања и финансии
 • Наука и истражување
 • Кореспонденција и кадидирање за работа, ...

 

Се радуваме на вашите прашања!

Јазици:

 • Албански
 • Англиски
 • Босански
 • Црногорски
 • Германски
 • Хрватски
 • Италијански
 • Македонски
 • Руски
 • Словенски
 • Српски
 • Украински
     Импресум |  ОУП |  Контакт  |  Jobs | Заштита на податоци