IHP Expert GmbH ги нуди услужните дејности советување и преводи                                                       Импресум  |   ОУП  |   Контакт
                 
Импресум |  ОУР |  Контакт  |  Раб.места | Заштита на податоци
Почетна -> Преведување -> Лекторат

Лекторат

Светот на претприемништвото има свои сопствени закони. Најважниот гласи: Грешките му штетат на имииџот. За среќа смеете слободно да правите грешки, затоа што постои IHP Expert GmbH. Ние работиме брзо, прецизно и флексибилно. Ние лекторираме и корегираме не само германски текстови туку ги корегираме и сите грешки на хрватски, босански уили српски. По потреба и на македонски и словенсдки. Единственото нешто што треба притоа да го направите е да ни ги исптратите вашите текстови. За остатокот се грижиме ние.

Лекторат Лекторатот содржи секогаш коректорат, правопис, интерпункција, граматика, типографија и поделба на слоговите. Лекторатот се проширува преку дополнителни обработки и оптимирања на стилот и содржината. Сврзниците и зборовите кои се повторуваат ќе бидат отстранети или заменети, долгите и нејасни реченици ќе бидат поедноставени и преструктирирани во реченици пријатни за читање. Ние внимаваме речениците да бидат логични и струкурирани и да бидат јасно и разбирливо формулирани. Освен тоа, ние посветуваме внимание на задржување на вашиот личен стил, вашиот сопствен јазик и стил на изразување. Кон тоа доаѓа и прегледување на вашиот текст. Текстовите се прегледуваат и вреднуваат од гледна точка на лекторот, односно ќе бидат преработени или дополнети.

Наши услуги:

 • Коректорат
 • Лекторат
 • Стручен лекторат

Дали сакате да проверите дали ќе ви се допадне нашиот стил? Со задоволство ви нудиме една бесплатна проба коректорат. Испратете ни една ДИН А 4 страна од текстот кој треба да биде прегледан и ќе го добиете назад корегиран со забелешка колку време траел коректоратот или лекторатот.

 

Се радуваме на ваше прашање!

Јазици:

 • Албански
 • Англиски
 • Босански
 • Црногорски
 • Германски
 • Хрватски
 • Италијански
 • Македонски
 • Руски
 • Словенски
 • Српски
 • Украински
     Импресум |  ОУП |  Контакт  |  Jobs | Заштита на податоци