IHP Expert GmbH ги нуди услужните дејности советување и преводи                                                       Импресум  |   ОУП  |   Контакт
                 
Импресум |  ОУР |  Контакт  |  Раб.места | Заштита на податоци
Почетна -> Tренинг -> Интеркултурен тренинг

Интеркултурен тренинг

Дијалогот помеѓу културите води до импулси, нови откритија и ново вреднување на сопственото гледипште и начинот на живеење. Наш интерес е Вие да можете како на приватен така и на деловен план да профитирате од оваа посебна можност.

Планирате деловни врски со партнери од Германија?

Интеркултурен тренинг Тогаш ви ги нудиме нашите за секоја земја поединечно специјалиозирани тренинзи кои што се водени од двонационални тимови на тренери.

Преку нив учите да ги користите културните разлики и на тој начин веќе однапред ги избегнувате недоразбирањата и непотребните конфликти.

 

Потенцијално содржини на тренинзите се:

 • Историски, географско-економски, општествени аспекти
 • Културни вредности и ставови
 • Начин на комуникација во својата и целната држава
 • Избегнување на „непријатни ситуации„ и јазични бариери
 • Стилови на управување и однесување при управување
 • Ракување со очекувања, договори, преговори, склучување на договори и воспоставување на контакти и мрежа со деловни партнери и колеги
 • Однесување на состаноци
 • Бизнис етикети (поздравување, подароци, деловен ручек и облека)

Вие планирате деловни врски со партнери во Гермнаија? Вие сакате да ги продлабочите вашите знаења за Германија?

Тогаш ви го препорачуваме нашиот интеркултурен тренинг/коучинг за Германија како вовед во германската култура и менталитет. Преку нашиот тренинг ќе научите како да комуницирате за вашите концепти, идеи и информации и да бидете разбрани во Германија. Преку тоа ќе ги подобрите вашите деловни врски, услови за работа како и интерфејс со германските колеги.

Наши теми ce:

 • Германското информационо и комуникативно ооднесување
 • Деловен живот во Германија
 • Приватно во Германија
 • Однесување во конфликти и културен менаџмент

Дали планирате да се вратите во татковината по подолг престој во Германија?

Повратниците од странство извесуваат повторно и повторно дека враќањето по еден повеќегодишен престој во Германија се предизвикува поголем предизвик од самата интеграција таму. Приватната, социјалнп-културната или деловната реинтеграција мора да биде совладана. Преку германските норми се менува начинот на поглед на светот и на тој начин може да се зборува дури и за оттуѓување од сопствената култура. Стѕарите социјално контакти мора повторно да се воспостават или одново да се изградат. Актуелната професионална ситуација често се доживува како фрустрирачка.

Можни содржини на тренинг/коучинг:

 • ретроспектива на годините во странство
 • Разјаснување на промената на сопствениот систем на вредности
 • Враќање дома во непознато: Што се има изменето во татковината?
 • Предизвици по враќањето
 • Лични промени и развои

Нашите тренинзи/коучинзи се индивидуално оптимирани на вашите потреби. Така ќе дознаете што најточно ви помага за понатаму.

Дополнително ви нудиме планирање или организација на културни настани.

 

Се радуваме на ваше прашање!

Примери:

Дали барате работа во Германија?
Совети за правните претпоставки, вашите можности и перспективи со доставување на краток пишан водич, прилагоден на вашите потреби.

Дали барате висококвалитетни преведувачки услуги?
Нашите преводи ги прават експерти чиј мајчин јазик е целен јазик.

Дали сакате да се пензионирате?
Совети за правни предуслови, права и обврски, со доставување на краток водич во писмена форма, прилагодено на вашите потреби. Доколку е потребно, контактирајте ги надлежните институции

Вие планирате деловни врски со партнери во Гермнаија? Вие сакате да ги продлабочите вашите знаења за Германија?
IHP Expert е секогаш вистинското лице за контакт!

Дали барате успех на германскиот пазар?
Деловни консултантски услуги се исто така можни во пакет со преведувачки услуги. Брз и сигурен.

     Импресум |  ОУП |  Контакт  |  Jobs | Заштита на податоци