IHP Expert GmbH ги нуди услужните дејности советување и преводи                                                       Импресум  |   ОУП  |   Контакт
                 
Импресум |  ОУР |  Контакт  |  Раб.места | Заштита на податоци
Почетна -> Tренинг -> Јаичен тренинг

Јаичен тренинг

Дали сакате толку добро да го совладате германскиот јазик за добро да се сложувате во секојдневниот живот во Германија? Дали сакате да ги подобрите вашите јазични вештини на насочен начин?

Тогаш IHP Expert GmbH е ваш сигурен партнер.
 
Јаичен тренинг

Ние ви нудиме јазичен тренинг на професионално ниво и со задоволство ве советуваме: вашите желби, вашите нивоа на компетеции, вашиот буџет, временските рамки го одредуваат правецот. Врз таа основа го подесуваме вашиот персонализиран план за тренинг.

 

Наши дејности се:

  • Поединечна настава
  • Групна настава
  • Тренинг за фирми

Поединечната настава е најинтенивната форма на азичен тренинг. Флексибилно и ефективно.
По утврдувањето на вашите претходни познавања ќе бидат индивидуелно одредени вашите јазични цели и содржини на тренингот. Вашиот тренер се концентрира само на вас и вие го одредувате сами темпото на учење. Во поединечната настава ја имате можноста вашите термини индивидуално да ги договарате.

Групната настава е комуникативната форма на јазичниот тренинг. Во хомогени групи најмногу со максимален број од 5 учесници ги продлабочувате вашите јазични знаења. Преку практичниот тренинг се ослободувате од јазичните препреки и ги изградувате вашите вештини на новиот јазик.

Кај тренинзи за фирми ви нудиме програми по мера како за поединечни работниц, така и за целоупната фирма на најразлични јазични нивоа. При изработката на правилната програма во прв план стојат вашите индивидуални желби и потреби. Тренингот се одвива во вашата фирма. Ние ви го олеснуваме почетокот и ви помагаме со нашиот професионален сервис на фирмата да ги достигнете целите кои ги имате поставено.

Се радуваме на ваше прашање.

Примери:

Дали барате работа во Германија?
Совети за правните претпоставки, вашите можности и перспективи со доставување на краток пишан водич, прилагоден на вашите потреби.

Дали барате висококвалитетни преведувачки услуги?
Нашите преводи ги прават експерти чиј мајчин јазик е целен јазик.

Дали сакате да се пензионирате?
Совети за правни предуслови, права и обврски, со доставување на краток водич во писмена форма, прилагодено на вашите потреби. Доколку е потребно, контактирајте ги надлежните институции

Дали барате успех на германскиот пазар?
Деловни консултантски услуги се исто така можни во пакет со преведувачки услуги. Брз и сигурен.

     Импресум |  ОУП |  Контакт  |  Jobs | Заштита на податоци