IHP Expert GmbH ги нуди услужните дејности советување и преводи                                                       Импресум  |   ОУП  |   Контакт
                 
Импресум |  ОУР |  Контакт  |  Раб.места | Заштита на податоци

Добрeдојдовте на веб страната на IHP Expert GmbH!

Веќе 12 години вршиме советодавни услуги во Германија: од признавање на стекнати квалификации до отварање на компанија, фирма, филијала како и преведувачки и толкувачки услуги и курсеви прилагодени на Вашите желби и цели. Доверливо, брзо и ефикасно. Тоа останува и понатаму.

Само што од сега ги нудиме нашите услуги под друго име, кое уште подобро ја изразува нашата вредност и цели. Инфохилфе плус станува IHP Expert GmbH. Покрај веќе наведеното, IHP Expert GmbH врши и канцелариски услуги, како и услуги на трговско застапување, посредување при вработување, организира деловни настани и многу повеќе од тоа.

 

Dobrodošli na IHP Expert GmbH
Советување

Советување

Ние советуваме приватни клиенти и фирми во врска со сите прашања и теми поврзани со професијата и основање на фирма во Гермнаија, Хрватска, Босна и Србија.

Преводи

Prijevodi

Покрај преведувањето и толкувањето ние ви нудиме како лекторати така и изработка на текстови направени исклучиво од искусни и компетентни преведувачи.

Тренинг

Тренинг

Ние ви нудиме јазичен и интеркултурен тренинг на професионално ниво како поединечно така и групен тренинг а исто така и во вашата фирма.

     Импресум |  ОУП |  Контакт  |  Jobs | Заштита на податоци