IHP Expert GmbH bietet Beratungs- und Übersetzungsdienste                                                       Kolofon  |   SPP  |   Kontakt
                 
Kolofon   |   SPP  |   Kontakt   |   Zaposlitev  |  Varstvo podatkov
Prednja stran -> Svetovanje -> Delo v Nemčiji

Delo v Nemčiji

Nudimo vam podrobne informacije in vam svetujemo skladno z vašim položajem in cilji, da lahko sprejmete ustrezne odločitve, ki vam bodo koristile.

Če iščete delo v Nemčiji, je zelo pomembno, da sta življenjepis in motivacijsko pismo napisana po nemških standardih in običajih, strnjeno, jasno in dobro strukturirano. Sestavni del dokumentacije za prijavo na delo je tudi profesionalna fotografija. Vse, kar je napisano v motivacijskem pismu, mora biti argumentirano in podprto z dejstvi iz življenjepisa. Nudimo vam pomoč pri oblikovanju življenjepisa in motivacijskega pisma.

Svetovanje fizičnim osebam

Služba ni vse, a je najpogosteje prvi korak. Če želite, da gre z vami družina, npr. žena/mož s šoloobveznimi otroki, morate vedeti, kakšne so možnosti, da v novem okolju nadaljujejo izobraževanje, in kako poteka priznanje kvalifikacij. Pri odgovorih na tovrstna vprašanja vam z veseljem pomagamo.

Za naše stranke iščemo usposobljene delavce tehnične smeri. Z zaupanjem nas kontaktirajte in nam pošljite življenjepis. >> Kontakt

Kratek pregled najpomembnejših informacij za naslednja področja:

Bivanje in delo v Nemčiji

Državljani članic EU
Vsi državljani članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice lahko v Nemčiji živijo, delajo in poslujejo samo, če imajo stalni dohodek oziroma dovolj sredstev za življenje. Če tega nimajo, lahko v Nemčiji bivajo do 6 mesecev z namenom iskanja zaposlitve.

Državljani tretjih držav
Osebe, ki nimajo državljanstva katere od članic Evropske unije, načeloma potrebujejo za vstop v Nemčijo vizo, za daljše bivanje pa dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje lahko prejmejo za izobraževanje, zaposlitev, združevanje družine, azil ali druge namene po zakonu. Tujci potrebujejo za delo soglasje za zaposlitev, ki je odvisno od trenutnih potreb nemškega tržišča. Delovno dovoljenje se lahko izda samo na podlagi konkretne ponudbe delovnega mesta in če med nemškimi državljani in državljani EU ni ustrezne osebe, ki bi lahko zasedla to prosto delovno mesto. Delovno dovoljenje se izda za obdobje največ treh let. Posebne ugodnosti za zaposlitev v Nemčiji imajo zaradi možnosti odobritve modre karte EU osebe, ki opravljajo poklice s »pozitivnega seznama«, in osebe z univerzitetno izobrazbo.

1. januarja 2021 bo začel veljati v Nemčiji nov predpis, ki bo nadomestil trenutno veljavni predpis za državljane zahodnega Balkana. Z novim predpisom omogoča vlada Zvezne republike Nemčije državljanom Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije tudi po letu 2020 pooblaščen dostop na nemški trg dela.

Omenimo še to, da je 1. 3. 2020 začel veljati nov nemški zakon o priseljevanju usposobljene tuje delovne sile, ki usposobljenim tujcem z dobrim znanjem nemškega jezika bistveno olajša pridobitev delovnega dovoljenja, pa tudi iskanje zaposlitve.

Tujci lahko pridobijo tudi dovoljenje za prebivanje z namenom opravljanja samostojne dejavnosti, če za to obstaja poseben gospodarski interes ali potreba. Če se zanimate za svetovanje, stopite v stik z nami. Z našo strokovno podporo boste svoj cilj dosegli v najkrajšem možnem času.

Priznavanje kvalifikacije - Nostrifikacija diplome v Nemčiji

V Nemčiji lahko poklice načeloma razdelimo v dve skupini: regulirani in neregulirani poklici. Pri reguliranih poklicih, kot so npr. zdravnik, negovalec, medicinska sestra, odvetnik, obrtni poklici z mojstrskim izpitom, je priznanje kvalifikacije pogoj za delo v stroki.
Za opravljanje nereguliranih poklicev priznanje ni potrebno. To pomeni, da se lahko osebe z nereguliranimi poklici neposredno prijavljajo na trgu dela oziroma začnejo opravljati delo. Osebe, ki imajo zaključeno štiriletno srednjo šolo, lahko zaprosijo za priznanje zaključene kvalifikacije. Z našim svetovanjem in strokovno podporo boste hitro našli pristojni organ za priznavanje svoje kvalifikacije in pripravili vlogo za priznanje. Po potrebi vam vašo dokumentacijo hitro in strokovno prevedemo.

Svetovanje fizičnim osebam

Prijava na delo v Nemčiji

Uspeh pri prijavi na delo v Nemčiji je odvisen predvsem od tega, kako se predstavite. Če je delodajalcu vaša pisna predstavitev všeč oziroma če je iz življenjepisa razvidno, da imate zahtevano kvalifikacijo in izkušnje, in če je motivacijsko pismo prepričljivo, boste pozvani na razgovor. Med razgovorom morate delodajalca prepričati, da ste prava oseba za to delovno mesto.

Pomagali vam bomo pri pripravi življenjepisa in dokumentacije, po potrebi pa vas bomo pripravili tudi na razgovor za delo. Lahko nam zaupate.

Samostojna dejavnost – samozaposlitev

Samozaposlitev pomeni odpiranje samostojne poklicne dejavnosti. V gospodarskem smislu pomeni to odpiranje družbe, obrti ali izvajanje svobodnega poklica. Kdor se ukvarja s samostojno dejavnostjo, si mora zastaviti vprašanja o pravni obliki, davku in rezervacijah, zavarovanju, pravnih predpisih in pogodbah, oglaševanju ipd. Samozaposlitev se prične z začetkom izvajanja gospodarske dejavnosti in formalno-pravno prijavo gospodarske dejavnosti na pristojnem uradu za gospodarska vprašanja (Gewerbeamt) oziroma svobodnega poklica na davčni upravi (Finanzamt).

Naš nasvet: najprej se dobro in temeljito pozanimajte, šele nato prijavite gospodarsko dejavnost in jo začnite izvajati!
Če razmišljate o samostojni dejavnosti in samozaposlitvi, smo pravi naslov za vas. Svetujemo vam v vašem jeziku in vam po potrebi pomagamo pri oddajanju vlog za potrebna dovoljenja in podobno.

Družinska, pokojninska in druga vprašanja

Svetujemo vam tudi pri vseh ostalih vprašanjih. Po dogovoru z vami poiščemo pot za rešitev težav in, če je treba, tudi ustrezne strokovnjake.

Primeri:

Iščete delo v Nemčiji?
Svetovanje o vaših možnostih in perspektivah. Izdelava motivacijskega pisma in življenjepisa.

Potrebujete kakovosten prevod?
Pri nas prevode pripravijo strokovnjaki, ki prevajajo v svoj materni jezik.

Želite uspeti na nemškem tržišču?
Storitve poslovnega svetovanja – prednosti in slabosti čezmejnega poslovanja.

     Kolofon   |   SPP  |   Kontakt   |   Zaposlitev  |   Varstvo podatkov