IHP Expert GmbH bietet Beratungs- und Übersetzungsdienste                                                       Kolofon  |   SPP  |   Kontakt
                 
Kolofon   |   SPP  |   Kontakt   |   Zaposlitev  |  Varstvo podatkov
Prednja stran -> Tečaji -> Medkulturni treningi

Interkulturalni tečajevi

Dialog med kulturami je vir impulzov, ustvarjalnega sodelovanja ter presoje lastnega dojemanja in načina življenja. Želimo si, da na podlagi medkulturnega sodelovanja dosežete čim večje zasebne in poslovne koristi.

Načrtujete poslovne odnose s partnerji iz Nemčija

Medkulturni tečaji Potem vam priporočamo tečaje o posameznih državah, ki jih vodijo naše binacionalne ekipe.

Spoznali boste kulturne razlike, ki so vam lahko v prid, in preprečili nesporazume in nepotrebne konflikte.

 

 

Smožne vsebine tečaja so:

 • zgodovinski, geografsko-gospodarski, družbeno-politični vidiki
 • kulturno pogojene vrednote in stališča
 • komunikacijsko vedenje v domači in ciljni državi
 • preprečitev kulturnih spodrsljajev in premagovanje jezikovnih ovir
 • vodstveni slog in vodstveno vedenje
 • pričakovanja, dogovori, pogajanja, pogodbe – vzpostavitev stika ter poslovno in socialno mreženje
 • vedenje na sestankih
 • poslovni bonton (pozdrav, darila, poslovno kosilo in kodeks poslovnega oblačenja)

Načrtujete poslovne odnose s partnerji iz Nemčije? Želite poglobiti svoje znanje o Nemčiji?

Potem vam priporočamo naš medkulturni trening/kovčing za Nemčijo, namenjen uvajanju v nemško kulturo in mentaliteto. S treningom boste izvedeli, kako boste sporočali ideje in informacije, tako da vas bodo v Nemčiji razumeli. S tem boste izboljšali svoje poslovne odnose, delovne pogoje in stike z nemškimi kolegi. 

Naše teme so:

 • informacijsko in komunikacijsko vedenje v Nemčiji
 • poslovno življenje v Nemčiji
 • zasebno življenje v Nemčiji – upravljanje konfliktov in kulturni menedžment

Načrtujete vrnitev v domovino po večletnem bivanju v Nemčiji?

Številni povratniki poročajo, da jim je vrnitev v domovino po večletnem bivanju v Nemčiji predstavljala večji izziv kot integracija v tujini. Ponovno je treba premostiti zasebno, družbeno-kulturno in poklicno vključitev. Zaradi nemških običajev in navad se je povratnikom spremenil zorni kot, morda so se odtujili celo od lastne kulture. Vključiti se je treba v nekdanje družbene mreže ali zgraditi nove. Trenutni poklicni položaj pogosto povzroča frustracije.

Možne vsebine treninga/kovčinga:

 • presoja preteklih let v tujini
 • ozaveščanje sprememb v lastnem sistemu vrednot
 • povratek v »tujino«: Kaj se je v domovini spremenilo?
 • izzivi po povratku
 • osebne spremembe in perspektive
 • načrti za prihodnost

Naše treninge/kovčinge individualno prilagodimo vašim potrebam. Tako boste izvedeli natanko to, kar vam bo resnično pomagalo.

Nudimo pa vam tudi načrtovanje in organizacijo kulturnih prireditev.

 

Veselimo se vašega povpraševanja!

Primeri:

Iščete delo v Nemčiji?
Svetovanje o vaših možnostih in perspektivah. Izdelava motivacijskega pisma in življenjepisa.

Želite delati v Nemčiji kot podizvajalec?
Imate preizkušene strokovnjake in dobre reference, tako doma kot tudi v tujini? Pomagali vam bomo doseči cilj. Pomagali vam bomo pri pridobivanju potrebnih dovoljenj, pri prijavi delavcev in pri pridobitvi oprostitev (Freistellung).

Potrebujete kakovosten prevod?
Pri nas prevode pripravijo strokovnjaki, ki prevajajo v svoj materni jezik.

Iščete poslovne partnerje v Nemčiji?
Pomagamo vam pri strateškem načrtovanju in izdelavi idejne zasnove.

Želite uspeti na nemškem tržišču?
Storitve poslovnega svetovanja – prednosti in slabosti čezmejnega poslovanja.

     Kolofon   |   SPP  |   Kontakt   |   Zaposlitev  |   Varstvo podatkov