IHP Expert GmbH нуди саветованје и преводилачке услуге                                                       Импресум  |   ОУП  |   Контакт
                 
Импресум  |  ОУП  | Контакт  |  Посао  |  Заштита приватности
Почетна -> Саветовање -> Пословање у Немачкој

Пословање у Немачкој

(Осниванје фирме у Немачкој, Отваранје подружнице, Послованје и извођенје радова у ЕУ, Упућиванје радника на рад у ЕУ, Деташирани радници у Немачкој, Рад преко деташмана у Немачкој, Ослобођенје од плаћанја пореза "Freistellung", SOKA-Bau, Захтјев за дозволу "Ausnahmebewilligung", ...)

Да би постигла успех у иностранству, Bаша фирма мора савладати низ препрека. Стратешко пословно саветовање олакшава Вам пут до циља, затo као меродаван и искусан партнер подупиремо немачке, српскe, хрватске, босанске, црногорске или македонске компаније у процесу испитивања и отварања новог тржишта, као и код покретања пословaња.

За наше странке тражимо квалификоване раднике техничког смера. Обратите нам се са поверенјем. >> Контакт

Оснивање предузећа

Саветовање за предузећаСтрани држављани који желе у иностранству дa оснүјү предузећe морају поштовати низ законских прописа и формалности. Стране фирме могу такође да оснују ново правно лице у иностранству. У ту сврху морају се поштовати важећи законски прописи о оснивању предузећа. Из тих разлога је веома важно да су вам услови познати како бисте се могли на њих припремити. Ми Вам радо пружамо подршку.

Избор правне форме Трговачка друштва могу се начелно поделити у две гране: друштво лица и друштво капитала. Код друштва лица ради се у увек о личној одговорности, док такве одговорности нема код друштва капитала; надаље постоје и мешовити облици. Не постоји правна форма друштва која би у сваком случају била идеалана и сврсисходна. Због тога се мора за сваки случај посебно одвагнути стварне и привидне предности, као и стварни и привидни недостаци сваке правне форме да би се одабрала она одговарајућа.

Слање радника у иностранство / деташман

Да предузећe шаље раднике на рад у иностранство, постало је готово уобичајно. Таква пракса има низ предности, али није сасвим без ризика јер захтеви земаља пријема су веома различити и често су веома бирократски, чак и у оквиру саме Европске уније. 

- Државе Европске уније
Начелно слобода пружања услуга у Европској унији важи и за нове чланице. Нажалост за пружања услуга у области грађевинарства (и сродним привредним гранама), чишћења и одржавања зграда, инвентара и превозних средстава, као и код делатности унутрашњег уређења важе прелазне одредбе, које могу трајати и до максимално 7 година .

- Државе ван Европске уније
Савезна Република Немачка је склопила са следећим државама ван Европске уније: Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Србија и Турска међудржавне споразуме, према којима је ангажман страних "радних колонија" ограничен на одређене контигенте. 

Због тога је веома важно да познајете услове како бисте се могли на њих припремити. IHP Expert GmbH пружа Вам радо стручну подршку.

Информације о тржишту

Beratung für UnternehmenУ сврху пружања оптималне подршку како код процене шансе на тржишту, тако и код изласка на тржиште, израђујемо за Вашу компанију темељну анализу тржишта и потенцијала премa Bашим потребама. Професионално тражимо за Вас жељене информације према задатим параметрима, користећи при томе све постојеће базе података, као и сопствене изворе. Тако можете боље да процените свој потенцијал и да својe планове прилагодите посебним локалним условима пословања.

Излазак на тржиште

Најбољи пут за отварање новог тржишта је тражење одговорајуће партнерске фирме и контакт особе. Будући да добро познајемо посебности немачког тржишта и тржишта југисточне Европе, можемо Vам пружити одговарајућу подршку. Наше услуге су: 

  • контакт адресе (без провере) 
  • проверене контакт адресе 
  • дописивање са пословним партнерима
  • посредовање код пословних партнера
  • индивидуално саветовање о пласману робе, односно услуге
  • подршка код преговарања.

Преговарање код уговорања послова

Када купци и продавци нису довољно пипремљени на преговарање код уговорања послова, преговори се тада своде само на цену и доставу. Одлучујуће за дугорачну сарадњу није само то: да оно што је договорено, успешно се одвија, већ и то: колико је то што је договорено дугорочно прихватљиво за обе стране. Ви желите најбоља решења и ми Bас подржавамо у томе.

Правне и пореске информације

Радо Вам пружамо релевантне информације из области трговачког, радног, пореског и другог права, које су од изузетне важности за Ваш успех. Напомињемо да IHP Expert GmbH не пружа правно и пореско саветовање, већ своје услуга ограничава на основне информације. Радо ћемо Вас упутити на искусне адвокате и пореске саветнике, који говоре Bаш језик.

Подршка код подношења захтева за добијање дозволе

Заступамо Ваше предузеће у свим преговорима са надлежним институцијама или са другим јавним и приватним органима, као да је наше сопствено. Пружамо Вам стручну помоћ и у поступку подношења захтева за добијање сагласности, дозволе, одобрења и других потребних докумената.

Подршка код декларисања производа

Да би Bаши производи могли изаћи на страно тржиште, морају бити декларисани према националним прописима дотичне земље. Пружамо Вам радо подршку.

Сајмови

Сајмови и презентације предузећа су тренутно водећи маркетиншки инструменти немачких фирми - то је показала студија "Dialogmarketing Deutschland 2010" коју је спровела Deutsche Post (Немачка пошта). Припремите се правовремено и оптимално на најважније сајмове за Bашу привредну грану. Шта све треба узети у обзир? Који су Bаши циљеви? IHP Expert GmbH пружа Вам радо стручну подршку.

Организација пословних догађања

Ви желите организовати пословну манифестацију - семинар, презентацију продукта или компаније? Пружамо Вам радо подршку.Искористите наше богато искуство, знање и способност код планирања и организације пословних догађања. Активно учествујемо и у изради концепта и програма. Поред тога Вам нудимо пратњу за пословна догађања, која укључује и преводилачке услуге.

Подршка код кадровских питања

Тражите новог радника за Вашу компанију? IHP Expert GmbH помаже Вам код обликовања и објављивања конкурса за посао, код скупљања и прослеђивања конкурсне документације, код уговарања термина са заинтересованим кандидатима и организације разговора за посао.

Радујемо се Вашем упиту

 

Примери:

Ви тражите посао у Немачкој?
Саветовање прилагођено Вашим потребама о законским претпоставкама, Вашим могућностима и перспективи у пакету ca кратким водичeм у писменој форми.    

Ви желите радити у Немачкој као подизвођач радова?
Ви имате цертификоване специјалисте, добре референце у Србији и иностранству. Ми вам помажемо да остварите свој циљ.  

Ви тражите висококвалитетне услуге превода?
Код нас преводе раде стручњаци којима је циљни језик матерњи.    

Ви тражите пословне партнере у Немачкој?
Ми вам помажемо у планирању стратегије и њеног провођења.

Ви тражите успех на немачком тржишту?
Услуге пословног саветовања могуће cу и у пакету са преводилачким услугама. Брзо и поуздано.

    Импресум  |  ОУП  |  Контакт  |  Посао  | Заштита приватности