IHP Expert GmbH нуди саветованје и преводилачке услуге                                                       Импресум  |   ОУП  |   Контакт
                 
Импресум  |  ОУП  | Контакт  |  Посао  |  Заштита приватности
Почетна -> Курсеви ->Међукултурaлни тренинг

Међукултурaлни тренинг

Дијалог међу културама ствара нове импулсе, струјања која омогућавају ревалоризовање сопственог гледишта и начина живота. У нашем интересу је да Ви имате користи од међукултуралне сарадње - како приватно, тако и економски.

Да ли планирате изградњу пословних веза са партнерима из Немачке?

Interkulturelles TrainingОнда Вам препоручујемо тренинг о посебности Немачке, који води двонационални тренерски тим. Тако постајете свесни разлика у култури. Захваљујући тренингу можете да на лицу места спречите неспоразуме и непотребне конфликте.


 

Садржај међукултуралног тренинга може да буде:

 • историјски, географско-економски и друштвено-политички аспекти
 • културолошки условљене вредности и ставови
 • правила комуникације у отаџбини и циљној земљи
 • избегавање осетљивих питања и језичких баријера
 • стилови управљања и вођења
 • однос према очекивањима, договорима и преговорима, структура уговора и умрежавање са пословним партнерима и колегама
 • правила понашања на састанцима
 • пословни бонтон (ословљавање, поклони, пословни ручак и одећа)

Да ли желите да продубите своје  знање о друштвеном и пословном животу у Немачкој?

У том случају Вам можемо препоручити наш индивидуални међукултурални тренинг или међукултурални тренинг у малим групама као увод у немачку културу и менталитет. На који начин морате да саопштите свој концепт, идеје и информације и да о њима дискутујете да би Вас у Немачкој добро разумели, сазнаћете кроз наш тренинг. На овај начин ћете побољшати своје пословне везе, радне услове, као и однос између Вас и немачких колега.

Наше теме су:

 • обележја немачког комуницирања и информисања
 • пословни живот у Немачкој
 • приватни живот у Немачкој
 • управљање конфликтима и менаџмент у култури

Да ли после вишегодишњег боравка у Немачкој планирате повратак у родну земљу?

Повратници стално истичу да су повратак у родну земљу после вишегодишњег боравка у Немачкој доживели тежим и напорнијим него интегрисање у Немачкој јер су се морали реинтегрисати приватно, cоциокултуролошки и пословно. Дугогодишње прихватање немачких норми утицало је на промену њиховог гледишта, а тиме вероватно проузроковало и отуђење од сопствене културе. Повратници морају поново да се изборе да буду прихваћени у старом друштвеном окружењу, односно да изборе улазак у ново. Поред тога се често и актуелни положај у пословној средини доживљава фрустрирајућим.

Могући садржаји индивидуалног тренинга, односно тренинга у малој групи:
- осврт на године проведене у иностранству - суочавање и прихватање промене сопственог вредносног система
- повратак у туђину: што се све у роднoj земљи променило?
- изазови после повратка
- личне промене и лични развој
- планови за будућност.

Наш индвидуални тренинг, односно тренинг у малој групи се  базира искључиво на Вашим потребама. Тако од нас добијате само оно што Вам на Вашем животном путу може даље користити.

Поред тога нудимо и планирање и организацију културних догађања.

 

Радујемо се Вашем упиту

Примери:

Ви тражите посао у Немачкој? Саветовање прилагођено Вашим потребама о законским претпоставкама, Вашим могућностима и перспективи у пакету ca кратким водичeм у писменој форми.    

Ви тражите висококвалитетне услуге превода?
Код нас преводе раде стручњаци којима је циљни језик матерњи.    

Ви желите да идете у пензију?
Саветовање прилагођено Вашим потребама о законским претпоставкама, правима и обавезама у пакету ca кратким водичeм у писменој форми. По потреби контактирање надлежних институција.     

Ви тражите успех на немачком тржишту?
Услуге пословног саветовања могуће cе и у пакету са преводилачким услугама. Брзо и поуздано.

    Импресум  |  ОУП  |  Контакт  |  Посао  | Заштита приватности