IHP Expert GmbH нуди саветованје и преводилачке услуге                                                       Импресум  |   ОУП  |   Контакт
                 
Импресум  |  ОУП  | Контакт  |  Посао  |  Заштита приватности
Почетна -> Саветовање -> Рад у Немачкој

Рад у Немачкој

Ми Бас информишемо и саветујемо да у Вашој животној ситуацији пронађете адекватно решење и да од нјега имате личну корист.

Ако тражите посао у Немачкој веома је битно имати на уму следећа правила. Биографија и мотивационо писмо морају да буду написани према немачком стандарду и обичајима. Морају бити кратки, јасни и имати добру структуру. Фотографија је ставни дио конкурсне документације и треба бити професионално направљена. Све што се напише у мотивационом писму мора да буде аргументисано и подкрепљено чињеницама из Баше биографије. Ми Бам помажемо у састављању биографије и мотивационог писма.

Саветовање за физичка лица

Посао није све, али често је први корак. Ако желите да доведете породицу у Немачку требате да знате нпр. какве су могућности за даљње школовање ваше деце, односно какве су могућности за признавање стечене квалификације за вашу жену/мужа. И код оваквих и сличних питања радо вам стојимо на услузи.

За наше странке тражимо квалификоване раднике техничког смера. Обратите нам се са поверенјем и пошалјите нам вашу биографију. >> Контакт

Кратки преглед најважнијих информација из следећих области:

Боравак и рад у Немачкој

Држављани земаља ЕУ
Држављани земаља Европске Уније, европског привредног простора и Швајцарске могу да у Немачкој живе, раде и послују без ограничења само ако имају стални доходак, односно довољно новца за живот. Ако немају, могу да бораве у Немачкој до шест месеци ради траженја посла.

Држављани трећих земаља
Углавном лица која немају држављанство неке од држава Европске Уније требају визу за улазак у Немачку а за дужи боравак од три месеца и боравишну дозволу. Дозвола боравка се може добити за школовање, посао, спајање породице, азил као и за друге сврхе.
Странцима је за посао потребна и сагласност од Немачке агенције за рад, а она зависи од потреба немачког тржишта. Странац може да добије радну дозволу само ако има склопљен радни уговор и ако се међу немачким и европским грађанима не пронађе адекватно лице за то радно место. Радна дозвола се издаје максимално за преиод од три године. Лица чија се занимања налазе на позитивној листи, као и они који имају факултетско образованје, лакше проналазе посао у Немачкој због могућности добијања плаве карте ЕУ.

Истичемо да 01.03.2020. године на снагу ступа нови немачки закон о усељавању стране квалификоване радне снаге, који ће много да олакша добијање дозволе квалификованим лицима који добро познају немачки језик.

Странци могу добити и дозволу боравка у сврху обављанја самосталне делатности ако постоји посебни привредни интерес или потреба.

Признавање квалификације - Нострификација дипломе у Немачкој

Занимања у Немачкој се могу генерално поделити у две групе: регулисана и нерегулисана занимања. Код регулисаних занимања (нпр. лекар, медицинска сестра, адвокат, мајсторски занатлија) је признаванје квалификације предуслов за рад у струци. За остала заниманја признавање није услов за њихово обављање.
Лица која имају нерегулисана занимања могу директно да конкуришу на тржишту рада, односно да почну са радом. Истичемо да лица која имају завршено четворогодишње среднје образовање могу да затраже признавање стечене квалификације. Ако се квалификација призна онда је у потпуности изједначена са немачком квалификацијом.

Саветовање за физичка лица

Конкурс за посао у Немачкој

Да ли ће један конкурс бити успешан овиси пре свега од ваше презентације. Ако се послодавцу свиди Баша писана презентација, тј. ако је из Ваше биографије видљиво да поседујете тражену квалификацију и искуство, и ако је мотивационо писмо уверљиво, бит ћете позвани на разговор. Током разговора морате уверити послодавца да сте прави кандидат за то радно место.

Самостална делатност - cамозапошљавање

Под појмом самозапошљавање се подразумева остваривање професионалне самосталне делатности. У привредном смислу то је оснивање фирме, отваранје занатске радње, односно обављање слободног заниманја. Свако ко покреће самосталну делатност мора да се позабави са следећим темама као што су правна форма, порез и стварање резерве, осигурања, правна регулатива и уговори, маркетинг и слично. Самозапошљавање започиње са почетком обављања привредне делатности, формално-правно пријавом привредне делатности овлаштеној служби за привредна питања (Gewerbeamt). Ако се ради о слободном занимању, онда је овлаштена служба за пријаву порезка служба (Finanzamt).
Наш савет је да се прво добро и темељно информишете а након тога да се осамосталите - да пријавите привредну делатност!

Породична, пензијска и друга питања

Ми Вас саветујемо и код свих других питања које имате. У договору са Вама тражимо решења за Баше проблеме и према потреби адекватне стручњаке.

Примери:

Ви тражите посао у Немачкој?
Саветовање о Вашим могућностима и перспективи. Израда мотивационог писма и биографије.

Ви тражите квалитетне услуге превода?
Код нас преводе стручњаци којима је циљни језик матерњи.

Ви тражите успех на немачком тржишту?
Услуге пословног саветовања - Предности и недостаци ванграничног пословања.

    Импресум  |  ОУП  |  Контакт  |  Посао  | Заштита приватности