IHP Expert nudi usluge savjeta i prevoda                                                       Impresum  |   OUP  |   Kontakt
                 
Impresum   |   OUP  |   Kontakt   |   Posao  |  Zaštita podataka
Prva strana -> Savjetovanje -> Karijera u Njemačkoj

Karijera u Njemačkoj

(Konkursi za posao u Njemačkoj, Nostrifikacija kvalifikacije, Pokretanje samostalnog posla, Boravak i posao u Njemačkoj, Porodična, penzijska i druga pitanja ...)

Mi Vas opširno informišemo i savjetujemo da bi Vi u Vašoj životnoj situaciji mogli da pronađete odgovarajuće rješenje za ostvarivanje postavljenih ciljeva i od toga mogli imati ličnu korist.

Ukoliko tražite posao u Njemačkoj, važno je da biografija (CV) i motivaciono pismo budu napisani prema njemačkom standardu i običaju. Sažeto, jasno i dobro struktuirano. Isto tako, fotografija je sastavni dio konkursne dokumentacije i treba biti napravljena od strane profesionalnog fotografa. Sve što se napiše u motivacionom pismu mora biti dobro obrazloženo i potkrepljeno činjenicama iz biografije. Mi Vam nudimo uslugu pisanja i oblikovanja biografije i motivacionog pisma.

Savjetovanje za fizička lica

Posao nije sve u životu, ali najčešće predstavlja prvi korak u osamostaljivanju, posebno u inostranstvu. Ako želite dovesti porodicu, npr. ženu/muža, djecu školskog uzrasta, trebate da znate kakve su mogućnosti nastavka njihovog školovanja u Njemačkoj, odnosno kako da dođete do priznavanja stečenog zanimanja, kvalifikacije. I kod takvih i sličnih pitanja rado Vam stojimo na raspolaganju. Jednostvno nazovite nas ili pišite nam.
Za naše klijente tražimo kvalifikovane radnike tehničke struke. Kontaktirajte nas sa povjerenjem i pošaljite nam svoju biografiju. >> Kontakt

Kratki pregled najvažnijih informacija za sljedeće oblasti:

Boravak i posao u Njemačkoj

Državljani zemalja Evropske Unije
Svi državljani zemalja Evropske Unije, Evropskog gospodarskog prostora (EWR) i Švajcarske mogu u Njemačkoj živjeti, raditi i poslovati bez ikakvog ograničenja, samo ako imaju stalna primanja, odnosno dovoljno sredstava za život. Ukoliko nemaju, mogu da borave do 6 mjeseci u Njemačkoj radi traženja posla.

Državljani ostalih zemalja, tzv. "trećih zemalja“
Uglavnom osobe koje nemaju državljanstvo neke od zemalja Evropske Unije trebaju vizu za ulazak u Njemačku, a kod dužeg boravka i dozvolu boravka ("Aufenthalt"). Dozvola boravka se može dodijeliti za školovanje, posao, spajanje porodice, azil i za druge svrhe navedene u zakonu.
Za posao stranci moraju imati saglasnost agencije za zaposlenje, a ona zavisi načelno od trenutne potrebe njemačkog tržišta i privrede. Radna dozvola se može dodijeliti samo onda ako je posrijedi konkretna ponuda radnog mjesta i ako se među njemačkim i EU građanima ne pronađe odgovarajuće lice za konkretno slobodno radno mjesto. Radna dozvola se izdaje maksimalno za razdoblje od tri godine. Posebne pogodnosti za posao u Njemačkoj imaju lica čija se zanimanja nalaze na „pozitivnoj listi“. Radi se o zanimanjama koje su u Njemačkoj deficitarna (npr. medicinska sestra, elektroinstalateri i sl.). Isto tako pogodnosti imaju lica sa fakultetskom diplomom (posebno iz tehničkih oblasti!), zbog mogućnosti dobivanja plave karte EU.

Dana 1. januara 2021. u Njemačkoj je na snagu stupio novi propis koji državljanima Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije i nakon 2020. godine omogućuje povlašten pristup njemačkom tržištu rada. Radi se o mogućnosti dobivanje radne dozvole bez prethodnog priznavanja stečene kvalifikacije i znanja njemačkog jezika.

Stranci mogu dobiti i dozvolu boravka u svrhu obavljanja samostalne djelatnosti (npr. pokretanje obrta, osnivanja UG ili GmbH u Njemačkoj), ako za to postoji privredni interes u nekoj njemačkoj komuni ili regionu. Prije pokretanja samostalne djelatnosti treba se dobro informisati i dobiti pozitivno mišljenje od nadležne njemačke komune (opštine) ili regiona, kao i od privredne komore u tom regionu.

Ako trebate više informacija o boravku i radu u Njemačkoj, javite nam se. Mi Vas informišemo savjetujemo i pomažemo tako do ostvarite Vaš cilj u najkraćem mogućem vremenu.

Nostrifikacija kvalifikacije - Nostrifikacija diplome u Njemačkoj

Načelno se zanimanja u Njemačkoj mogu podijeliti u dvije vrste: regulisana i neregulisana zanimanja. Kod regulisanih zanimanja (kao što su npr. ljekar, njegovatelj, medicinska sestra, advokat, elektrotehničar) je priznavanje kvalifikacije preduslov za posao u struci.
Za zanimanja koja su neregulisana priznavanje nije uslov za njihovo obavljanje. Dakle, lica s neregulisanim zanimanjima mogu se na tržištu rada izravno konkurisati, odnosno početi s radom. Ističemo da osobe koje imaju završeno stručno srednje obrazovanje mogu zatražiti priznavanje stečene kvalifikacije, samo ako takvo ili srodno zanimanje postoji u Njemačkoj. Uz naš savjet i stručnu podrški brzo ćete pronaći nadležni organ za priznavanje Vaše kvalifikacije i pripremiti zahtjev za priznavanje. Po potrebi prevodimo Vašu dokumentaciju brzo i stručno.

Savjetovanje za privatne stranke

Konkursi za posao u Njemačkoj

Uspjeh kod konkursa za posao u Njemačkoj zavisi ponajprije od Vaše lične prezentacije prema konkursnim uslovima. Ako se poslodavcu svidi Vaša pisana prezentacija, odnosno ako je iz biografije jasno da posjedujete traženu kvalifikaciju i iskustvo i ako je motivacino pismo upečatljivo bićete pozvani na razgovor za posao. Za vrijeme poslovnog razgovora morate uvjeriti budućeg poslodavca da ste baš Vi pravi odabir za slobodno radno mjesto.
Mi Vam pomažemo u pripremi Vaše biografije i motivacionog pisma, a po potrebi pripremamo Vas i za poslovni intervju. Kontaktirajte nas sa povjerenjem.

Pokretanje samostalnog posla - samozapošljavanje

Pod pojmom samozapošljavanje podrazumijeva se obavljanje profesionalne samostalne djelatnosti. U privrednom smislu to je osnivanje firme, obrta, odnosno samostalno obavljanje nekog slobodnog zanimanja (npr. ljekar, poreski savjetnik, advokat) Svako ko pokreće samostalni posao mora da se pozabavi sa temama kao što su pravna forma, porez i stvaranje rezerve, osiguranja, pravna regulativa i ugovori, reklamna strategija i sl. Samozapošljavanje započinje sa početkom obavljanja privredne djelatnosti, formalno-pravno prijavom privredne djelatnosti kod nadležne službe za privredna pitanja (Gewerbeamt), odnosno slobodnog zanimanja kod nadležne poreske služe (Finanzamt).
Naš je savjet: prvo se dobro i temeljito informišite, a tek se onda osamostalite - prijavite privrednu djelatnost!
Ukoliko tražite osnovne informacije o gore navedenim temama, jednostavno kontaktirajte nas . Mi Vas savjetujemo i informišemo na Vašem jeziku.

Porodična, penzijska i druga pitanja

Mi Vas savjetujemo i kod svih drugih pitanja koje imate. U dogovoru sa Vama tražimo puteve za rješavanje problema i, po potrebi, odgovarajuće stručnjake.

Primjeri:

Vi tražite posao u Njemačkoj?
Savjetovanje o Vašim mogućnostima i perspektivi. Izrada motivacionog pisma i biografije.

Vi tražite kvalitetne usluge prevoda?
Kod nas prevode rade stručnjaci, kojima je ciljni jezik materinski.

Vi tražite uspjeh na njemačkom tržištu?
Usluge poslovnog savjetovanja – kako ostvariti poslovni uspjeh u inostranstvu.

     Impresum   |   OUP  |   Kontakt   |   Posao  |   Zaštita privatnosti