IHP Expert nudi usluge savjeta i prevoda                                                       Impresum  |   OUP  |   Kontakt
                 
Impresum   |   OUP  |   Kontakt   |   Posao  |  Zaštita podataka
Prva strana -> Posao

Posao

Stalno tražimo kvalificirane saradnike u slobodnom statusu s poznavanjem njemačkog i barem još jednog našeg jezika za prevode, tumačenje, kurseve jezika i međkulturalne kurseve.

Ako imate odgovarajuće radno iskustvo te se možete aktivno služiti barem s jednim od navedenih jezika (i s njemačkim kao polaznim, odnosno ciljnim jezikom), radujemo se Vašoj prijavi za posao.

Podrazumijeva se da se od naših slobodnih saradnika očekuje potpuna pouzdanost, poštivanje zadanih termina i visoki kvalitet usluge.

Vašu prijavu za konkurs možete nam dostaviti na našu adresu ili putem emaila.

 

 

IHP Expert krči Vam stazu do cilja uklanjajući jezične, kulturalne i ekonomske barijere na Vašem putu.

Posao

 

     Impresum   |   OUP  |   Kontakt   |   Posao  |   Zaštita privatnosti